top of page

Adborth

 

Diolch o galon am ddefnyddio Gwasanaethau Iaith Idiom. Rydyn ni bob amser yn gwerthfawrogi adborth gan ein cleientiaid – adborth cadarnhaol neu feirniadaeth adeiladol! Os hoffech adael adborth, llenwch y ffurflen isod. Cofiwch roi eich manylion os hoffech gael ateb gennym.

Eich manylion

Os hoffech i ni ymateb i'ch adborth, cofiwch roi eich manylion.

Sut wasanaeth gawsoch chi?
A fyddech chi'n argymell Idiom i ffrind neu gyswllt busnes?

Diolch am eich adborth!

bottom of page