Adborth

 

Diolch o galon am ddefnyddio Gwasanaethau Iaith Idiom. Rydyn ni bob amser yn gwerthfawrogi adborth gan ein cleientiaid – adborth cadarnhaol neu feirniadaeth adeiladol! Os hoffech adael adborth, llenwch y ffurflen isod. Cofiwch roi eich manylion os hoffech gael ateb gennym.

Eich manylion

Os hoffech i ni ymateb i'ch adborth, cofiwch roi eich manylion.

Sut wasanaeth gawsoch chi?
A fyddech chi'n argymell Idiom i ffrind neu gyswllt busnes?

idiom

Gwasanaethau Iaith   | |   Welsh Language Services

3 Pembroke Terrace, Penarth CF64 1DE

07951 095374

post@idiom.cymru​
@idiom_cymru

Cymdeithas Cyfieithwr Cymru

© 2020 ar gyfer / for Gwasanaethau Iaith Idiom, gan / by Wix.com